ข่าวสาร

วันที่ 30 -2 ตุลาคม 2561  นักเรียนชั้น ม.3/13- 3/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้าก้อ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7- 9 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้น ม.4/13- 4/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ ทุ่งกระมัง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 19- 21 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้น ม. 5/13- 5/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ ภูหลวง จังหวัดเลย


วันที่ 9 กันยายน 2560 กีฬา สพม.26
วันที่ 18-22 กันยายน 2560 สอบปลายภาค
วันที่ 20  กันยายน 2560 ประกาศผลสอบโอลิมปิกวิชาการ
วันที่ 30 กันยายน 2560 เข้าค่ายโอลิมปิก
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 กีฬาสีภายใน
วันที่11-12 ตุลาคม 2560  ศิลปหัตถกรรม 
วันที่ิ 16 ตุลาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2

รับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ วันที่ 5 - 20 กรกฏาคม 2560
ชำระเงินทางธนาคาร   ภายในวันที่ 5 - 24 กรกฏาคม 2560
กำหนดการสอบ  วันที่ 27 สิงหาคม 2560


นักเรียนชั้น ม . 6/13- 6/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมือง  จังหวัดสุมทรสงคราม
ในวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560

 วันที่ 15 -31 มีนาคม 2560 สอนเสริมซัมเมอร์ ม.2 ม.3ม.5.ม.6

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1 - ม.4 
วันที่  8-10   กุมภาพันธ์ 2560  เข้าค่ายอัจฉริยภาพ ม.5 อ่าวคุ้งกระเบน
วันที่   4-5    กุมภาพันธ์ 2560  O-NET ม.3
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560  O-NET ม.6

วันที่ 28 มกราคม 2560  LAB ม.5/13 - 5/16  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 27 มกราคม 2560 กีฬาภายในโรงเรียน

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559 สอบ 9 วิชาสามัญ ม.6
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559 LAB ม.1/13 - ม.1/16  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาค 2/2559

วันที่  26 - 29  พฤศจิกายน 2559   รับตรง มข.
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559  การสอบทุน พสวท.
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559  ศิลปหัตถกรรม
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559    ตอบปัญหาคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2559  สอบ GAT - PAT 1/60

นักเรียนชั้น ม . 4/13- 4/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพ จังหวัดสุมทรสงคราม
ในวันที่ 26- 27 กันยายน  2559
นักเรียนชั้น ม . 3/13- 3/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้าก้อ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 25- 27 กันยายน  2559


วันที่ 1 มิถุนายน  2559  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปฐมนิเทศที่โรงเแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น   ครูที่ดูแล ยุทธพนธ์ 
วันที่ 1 - 2มิถุนายน  2559  มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปฐมนิเทศที่โรงเแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น  ครูที่ดูแล สวัสน์

ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 12 มีนาคม 2559
นักเรียนชั้น ม . 4/13- 4/16 เข้าค่ายอัจฉริยภาพ จังหวัดสุมทรสงคราม
ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559

นักเรียนชั้น ม . 3/13- 3/16 เข้าค่าย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้าก้อ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันที่ 11-13 มกราคม 2559
นักเรียนชั้น ม . 2/13- 2/16 เข้าค่าย ณ เขตรักษาพันธุ์สตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกระมัง) จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันที่ 19-21 มกราคม 2559

  

Comments