ภาพกิจกรรม


กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4  ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2559

การปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 
ประจำปี 2คณิตศาสตร์ นานาชาติ
   ค่ายวิชาการ ม.4/13-4-16 ม.5/16 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559

ติว ม.6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558           
                     สอนเสริมฤดูร้อน 2558 
          
Comments