ติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ :  043-711585 ต่อ 141 , 142

www.facebook.com : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-โรงเรียนสารคามพิทยาคม

E-mail : sarakhrmpittayakhomgifted1@gmail.com

Comments